DISCLAIMER

Inhoud

Het Overlegplatform GGZ WVL vzw besteedt veel zorg aan deze website, maar garandeert de juistheid van de informatie niet. De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan het Overlegplatform GGZ WVL vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wanneer het Overlegplatform GGZ WVL vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal het Overlegplatform GGZ WVL vzw zo snel mogelijk de gegevens verbeteren of aanvullen.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is het Overlegplatform GGZ WVL vzw niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Het Overlegplatform GGZ WVL vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht

© Overlegplatform GGZ WVL vzw, 2009-2010

Het Overlegplatform GGZ WVL vzw geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Overlegplatform GGZ WVL-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

PRIVACY

De persoonsgegevens die u aan het Overlegplatform GGZ WVL vzw verstrekt worden opgenomen in de bestanden van het Overlegplatform GGZ WVL vzw, Annuntiatenstraat 92, 8000 Brugge. Deze gegevens worden door het Overlegplatform GGZ WVL vzw gebruikt voor het toesturen van uitnodigingen, verslagen, publicaties, ...

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan dit aan Overlegplatform GGZ WVL vzw meegedeeld worden per e-mail (info@op-wvl.be), per fax op het nummer 050/ 34 19 41 of per brief gericht aan het Overlegplatform GGZ WVL vzw, Annuntiatenstraat 92, 8000 Brugge. U beschikt over een inzage- en correctierecht.

Wil u dat het Overlegplatform GGZ WVL vzw uw contactgegevens uit zijn bestanden verwijdert, dan kan dat op eenvoudige vraag via bovenstaande coördinaten.