Overlegplatform geestelijke gezondsheidszorg West-Vlaanderen

Expertgroep kinderen en jongeren

Omschrijving

Vertegenwoordigers van alle West-Vlaamse GGZ-voorzieningen voor minderjarigen hebben regelmatig overleg in de Expertgroep kinderen/jongeren GGZ West-Vlaanderen (kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten, CGG, kinderafdelingen van Algemene Ziekenhuizen).

De partners komen meermaals per jaar samen met als doelstellling samenwerking en afstemming te bevorderen vanuit de zorgtrajectgedachte. Bijzondere aandacht gaat naar de afstemming tussen de verschillende lijnen van de GGZ, de afstemming tussen niet gespecialiseerde en gespecialiseerde GGZ hulpverlening en het belang van laagdrempelige en snelle hulp waar outreaching deel van uitmaakt. Dit alles wordt gekaderd binnen de algemene evoluties binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en bestaande richtlijnen van Overheidsbeleid en onderzoek.

De expertgroep maakt ook afspraken inzake vertegenwoordiging in externe overleggroepen of neemt gemeenschappelijke standpunten in. Er wordt daarbij zo goed mogelijk afgestemd op het project Integrale Jeugdhulp (IJH) van de Vlaamse Overheid.

Meer info: Caroline Everaert. GSM: 0494/12 31 47

Samenstelling
 • Dr. E. Nelis (AZ Sint-Lucas Assebroek)
 • O. Peene (PZ Heilige Familie Kortrijk)
 • F. Deboutte (PZ Sint-Jozef Pittem)
 • Dr. G. Everaert (PZ Sint-Jozef Pittem)
 • Dr. J. Wieme (AZ Sin- Jan Brugge)
 • H. Maet (AZ Sint-Jan Brugge)
 • Dr. A. Degels (PZ Heilige Familie)
 • Dr. S-A. Van Lysebeth (PZ Heilige Familie)
 • P. Sibiet (CGG Prisma)
 • L. Vandemaele (Brugfunctie Oost- en West-Vlaanderen)
 • M. Pecqueux (CGG Mandel en Leie)
 • Dr. M. Lootens (CLB Izegem)
 • P. Vanden Bilcke (Revalidatiecentrum Spermalie)
 • S. Vancauwenberghe (AZ Sint-Lucas Assebroek)
 • H. Vandewoestyne (CGG Largo)

Procesbegeleiding: Caroline Everaert (Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen) ;

Documentatie