Overlegplatform geestelijke gezondsheidszorg West-Vlaanderen
Vraag nieuw paswoord

Overlegplatform

Het Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg West-Vlaanderen heeft als opdracht:

  • de samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen;
  • de ombudsfunctie te organiseren.

Het Overlegplatform omvat volgende sectoren : centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, algemene psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, intitiatieven beschut wonen, voorzieningen met een RIZIV-conventie.

De Raad van bestuur is samengesteld uit 2 gemandateerden van elke sector. Vermits de voorzitter geen stemrecht heeft mag de sector waartoe de voorzitter behoort een extra gemandateerde naar de raad van bestuur afvaardigen.

Samenstelling Raad van bestuur

Dhr. Filip Deboutte, voorzitter, APZ Kliniek St. Jozef, Pittem

Dhr. Patrick Cokelaere, APZ H. Familie, Kortrijk
Dhr. Patrick Penders, APZ St. Amandus, Beernem
Dhr. F. Bruyneel, PAAZ AZ. St. Jan, Brugge
Dhr. Stefaan Demoen, AZ St. Augustinus, Veurne
Mevr. Michèle Pecqueux, CGG Mandel&Leie
Dhr. Marc Berkers, CGG Prisma
Dhr. Marc Vermeire, PVT St. Augustinus Brugge
Mevr. Cathy Room, PVT Het Tempelhof Ieper
Mevr. Christine Descamps, BW Brugge
Mevr. Rita Wietendaele, BW Beernem
Dhr. Jan Theuwen, RIZIV - VZW Kompas Kortrijk
Dhr. Joost Vanhaecke, RIZIV - Revalidatiecentrum Inghelburch, Brugge

Wie is wie ?

Filip Deboutte Caroline Everaert  
Filip Deboutte

Voorzitter
Caroline Everaert

Inhoudelijk coördinator
Procesbegeleider

 
Inge Decorte Christophe Demeestere  
Inge Decorte

Ombudspersoon
Zorgcoördinator middelenmisbruik
Anne-Leen Denolf

Ombudspersoon